Komínová vložka FuranFlex® reprezentuje kvalitatívnu zmenu v praktických rekonštrukciách komína. Namiesto kovu , cementu alebo keramiky sa k vyvložkovaniu používa mäkká hadica z umelej živice , zosilnená sklenými vláknami. Vzniknutý kompozit so štruktúrou i vlastnosťami sa podobá na sklený laminát. Vložka FuranFlex® je vhodná nielen pre štandartné opravy existujúcich jednovrstvových komínových prieduchov , ale aj tam , kde nie je možné použiť komínové vložky kruhové. Metóda vložkovania pomocou vložky FuranFlex® Pochádza z Maďarska a v posledných desiatich rokoch túto technológiu výrobca úspešne exportoval do viac ako dvadsiatich krajín Európy.

Komínové vložky FuranFlex® sú vďaka vlastnostiam a technickým parametrom vhodné pre rekonštrukcie existujúcich jednovrstvových komínových prieduchov a všade tam , kde je potrebné zachovať prierez komínového prieduchu. Rovnako sú s úspechom aplikované v prípadoch, keď nie je možné odstrániť existujúce vložky. Vykoná sa iba prevložkovanie.

Kompozitné vložky FuranFlex® sú dodáváne v týchto prevedeniach:

FuranFlex RWV® pre odvod suchých spalin/max. teplota 450°C/ od spotrebičov tuhých paliv (drevo, drevené a uholné brikety).

FuranFlex Classic® pre odvod mokrých a suchých spalin/max.teplota 350°C/od plynných spotrebičov a olejového paliva).

FuranFlex Rain® pre prevložkovanie daždových zvodov vedených vnútorným priestorom výškových budov, panelových domov i iných stavieb.

FuranFlex Airtec® se osvedčil v oblasti vzduchotechniky, konkrétne pri vložkování vzduchových prieduchov.