Vložkovanie komínov

Vložkovanie jednovrstvových komínov je najpouzivanejší spôsob rekonštrukcie komínov pred pripojením spotrebiča na dymovú cestu. Používa sa na sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov.

Viac

Frézovanie komínov

Frézovanie sa používa tam ,kde je potreba zostávajúci komínový prieduch zvetšit na vetší priemer .

Viac

Práce súvisiace s komínovými telesami

Naša firma sa zaoberá kompletným zabezpečením všetkých činností spojených s komínmi a zariadeniami pre odvod splodín.

 • Výstavbou komínov
 • Rekonštrukciami komínov a ich servisom
 • Vložkovaním komínov
 • Projektovou činnosťou v uvedenej oblasti
 • Meraním spalín
 • Frézovanie komínov( zvetšovanie vnútorného prierezu komína)
 • Kamerovou sondou zo záznamom
 • Výrobou a montážou oceľových konštrukcii a stožiarov
 • Atypické pripojenia spaľovacích pecí do komínov( pre potravinársky priemysel)
 • Odvod splodín z veľkokapacitných kotlov na biomasu
 • Meraním a montážou zariadení na znižovanie hluku
 • Dodatočnou montážou neutralizačních zariadení pre odvod kondenzátu
Kontaktujte nás

Zaujala vás ponuka našej spoločnosti?