Po dvoch rokoch môže váš komín vyzerať aj takto:


Vložkovanie jednovrstvových komínov je najpouzivanejší spôsob rekonštrukcie komínov pred pripojením spotrebiča na dymovú cestu. Používa sa na sanáciu alebo zmenšenie prierezu jestvujúcich komínov. Moderný spotrebič kladie na všetky druhy palív vysoké nároky na odťah spalín. Predovšetkým nenasiakavost, odolnost voči vlhkosti a nízkej teplote spalín hrajú veľkú rolu pri určovaní vhodného materiálu pre komínovú vložku . Medzi najpoužívanejšie materiály patrí korózii odolná oceľ(nerez), plast a keramika a kompozitný materiál Furanflex.

Prečo musí byť komín vyvložkovaný?

Komíny musia byť vyvložkované lebo pri horení paliva sa vytvárajú splodiny, ktoré obsahujú agresívne zložky, ktoré sa usadzajú v komínovom prieduchu. To neskôr vedie k poškodeniu komína. Cez trhliny, ktoré sa takto vytvoria, môže oxid uhličitý alebo uhoľnatý preniknút do miestností, čo Vám môže byt osudným. V Európe každoročne zomrie množstvo ľudí v dôsledku závad, ktore vzniknú v komínoch. Rovnako ako u nových komínov, používame predovšetkým certifikované výrobky. Vysoká odbornosť našich pracovníkov zaisťuje kvalitné prevedenie dodávok. Na všetky naše komíny poskytujeme záruku 5 až 30 rokov, podľa zvoleného systému.

Starostlivo sledujeme vývoj tepelnej techniky a nových technologií (Furanflex) preto Vám ako odborná firma sme Vám schopní inštalovat najnovšie materiály používané v komínových systemoch.